ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Insolvenční správce se zvláštním povolením

Naše kancelář radí na iDNES


Plastic Parts & Technology s.r.o.

DOSTUPNÉ PDF DOKUMENTY: 1. DOKUMENT:  INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE A VĚŘITELE K 10.11.2022 (.PDF)2. DOKUMENT:  PRO ZAMĚSTNANCE A BÝVALÉ ZAMĚSTNANCE- VÝPL. PÁSKY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY (.PDF)3. DOKUMENT:  AKTUALITY PRO ZAMĚSTNANCE – […]

Read More

Teambuilding Ološlap

V rámci Teambuildingové akce jsme se vydali do Olomouce na velice známý Ološlap. Co to Ološlap je? Ološlap slouží také jako pojízdný pivní bar, známý jako beerbike. Během jízdy můžete […]

Read More

Co nabízíme?


Mgr. Ivo Šotek je insolvenčním správcem se zvláštním povolením - již od 20.11.2010, aktuálně již podruhé přezkoušeným (6/2017). Rovněž zastupujeme věřitele v insolvenčních řízeních.

Trestní právo

Obhajoba v trestních věcech. Pokud máte problémy, stačí nás kontaktovat a určitě spolu najdeme cestu, jak se dostat z problémů či nepříjemné situace.

Obchodní právo

Nabízíme tyto služby: Sepisování smluv, směnečné právo, právní rozbory, zastupování v soudních sporech a nebo likvidace obchodní společnosti.

Občanské právo

Vymáhání náhrady škod se specializací na náhradu škody na zdraví (bolestné, ztížení společenského uplatnění). Náhrada škody vůči státu za průtahy v řízení.

Správní právo

Zastupování před správními orgány (přestupkové řízení, řízení před finančními úřady atd.) Specializace na spory týkající se nároků z vad zboží zakoupených.

Dále nabízíme:

Sepis insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení

sotek_button

sotek_button

Kdo jsem?


Mgr. Ivo Šotek, advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením.

 Ivo Šotek absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1996. V roce 2005 byl zapsán do seznamu likvidátorů a nucených správců a od roku 2010 je na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 20.11.2010 jako jeden z mála insolvenčních správců oprávněn vykonávat funkci zvláštního insolvenčního správce. Rovněž je zapsán v seznamu likvidátorů a nucených správců vedených Českou národní bankou pro účely zavedení likvidací a nucené správy subjektů podnikajících na kapitálovém trhu včetně družstevních záložen.

Chcete nás kontaktovat? Máte dotazy či přání? 

Náš tým


Přehled našeho profesionálního týmu s krátkým popisem osoby. Stačí kurzorem najet na fotku a zobrazí se vám popis.

Ceník


Záleží nám na tom, aby byly naše právní služby dostupné pro každého. Proto si za první poradu ve věci účtujeme odměnu ve výši 2.000,- Kč + 21% DPH. V případě další spolupráce bude odměna stanovena primárně dohodou, případně mimosmluvně dle tzv. advokátního tarifu.

Top