ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Insolvenční správce se zvláštním povolením

Co nabízíme?


Mgr. Ivo Šotek je insolvenčním správcem se zvláštním povolením - již od 20.11.2010, aktuálně již podruhé přezkoušeným (6/2017). Rovněž zastupujeme věřitele v insolvenčních řízeních.

Trestní právo

Obhajoba v trestních věcech. Pokud máte problémy, stačí nás kontaktovat a určitě spolu najdeme cestu, jak se dostat z problémů či nepříjemné situace.

Obchodní právo

Nabízíme tyto služby: Sepisování smluv, směnečné právo, právní rozbory, zastupování v soudních sporech a nebo likvidace obchodní společnosti.

Občanské právo

Vymáhání náhrady škod se specializací na náhradu škody na zdraví (bolestné, ztížení společenského uplatnění). Náhrada škody vůči státu za průtahy v řízení.

Správní právo

Zastupování před správními orgány (přestupkové řízení, řízení před finančními úřady atd.) Specializace na spory týkající se nároků z vad zboží zakoupených.

Dále nabízíme:

Sepis insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení

sotek_button

sotek_button

Kdo jsme?


Mgr. Ivo Šotek, advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením

Mgr. Ivo Šotek, advokát a insolvenční správce se zvláštním povolenímIvo Šotek absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1996. V roce 2005 byl zapsán do seznamu likvidátorů a nucených správců a od roku 2010 je na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 20.11.2010 jako jeden z mála insolvenčních správců oprávněn vykonávat funkci zvláštního insolvenčního správce. Rovněž je zapsán v seznamu likvidátorů a nucených správců vedených Českou národní bankou pro účely zavedení likvidací a nucené správy subjektů podnikajících na kapitálovém trhu včetně družstevních záložen.

Kateřina Krkošková

Kateřina Krkošková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2016. V této advokátní kanceláři pracuje již od roku 2010, kde se specializuje především na insolvenční právo. V minulosti byla zaměstnána na exekutorském úřadu, kde získala praxi v odvětví exekučního práva. V roce 2010 rovněž absolvovala odbornou stáž na Okresním soudě v Přerově na trestním a opatrovnickém oddělení.

Zaměření: Insolvenční právo, občanské právo, trestní právo – úpadkové trestné činy

Jazyk: Francouzština

Chcete nás kontaktovat? Máte dotazy či přání? 

Náš tým


Přehled našeho profesionálního týmu s krátkým popisem osoby. Stačí kurzorem najet na fotku a zobrazí se vám popis.

Mgr. Ivo Šotek je insolvenčním (dříve konkursním) správcem již od roku 2003. Na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR.

Mgr. Ivo Šotek
sotek@akostruznicka.cz

Mgr. Richard Frommer. Absolovent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995. Po absolvování magisterského studia pracoval v AK Judr. Jana Špilháčka. Po složení advokátní zkoušky v roce 1999 pracuje jako samostatný advokát se všeobecnou praxí převážně v oboru majetkové právo, rodinné právo a trestní právo, v této advokátní kanceláři působí od roku 2008. Rychlá odpověď

Mgr. Richard Frommer
frommer@akostruznicka.cz

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde po absolvování magisterského studia úspěšně obhájila titul JUDr. v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy, oboru Občanské právo. Současně v roce 2012 obhájila na Právnické fakultě Univerzity Palackého titul Mgr. v oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo. V této advokátní kanceláři pracuje již od roku 2010, kde se specializuje především na rodinné právo.

JuDr. et Mgr. Pavla Ládová
ladova@akostruznicka.cz

Absolvent Právnické fakulty Univerzitu Palackého v Olomouci v roce 2016. V této advokátní kanceláři působí již od roku 2010, kde se zaměřuje především na právo insolvenční a dále na právo občanské a trestní – úpadkové trestné činy. V minulosti pracovala na exekutorském úřadu, kde získala praxi v odvětví exekučního práva. V roce 2010 rovněž absolvovala odbornou stáž na Okresním soudě v Přerově na trestním a opatrovnickém oddělení.

Mgr. Kateřina Krkošková
krkoskova@akostruznicka.cz

Martina Škodová je studentkou 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V této advokátní kanceláři působí od roku 2015 na pozici právní asistentky, kde vykonává činnost vyžadující právní znalosti při řešení jednodušších či dílčích právních věcí.

Martina Škodová
skodova@akostruznicka.cz

Jana Dvořáková Víchová působí v této advokátní kanceláři od roku 2016 a zajišťuje administrativní chod kanceláře. V současné době studuje na Filozofické fakultě Univerzitě Palackého obor Andragogika v profilaci na personální management.

Bc. Jana Dvořáková Víchová
vichova@akostruznicka.cz

Napište nám

Náš tým
info@akostruznicka.cz

Ceník


Záleží nám na tom, aby byly naše právní služby dostupné pro každého. Proto si za první poradu ve věci účtujeme odměnu ve výši 2.000,- Kč + 21% DPH. V případě další spolupráce bude odměna stanovena primárně dohodou, případně mimosmluvně dle tzv. advokátního tarifu.